Organizator:

Znaczenie pól eksploatacji w umowach wydawniczych - wykład ZAiKS

Podziel się

Zapraszamy na wykład Krzysztofa Lewandowskiego, dyrektora generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pt. "Znaczenie pól eksploatacji w umowach wydawniczych".

Wykład Krzysztofa Lewandowskiego, dyrektora generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pt. "Znaczenie pól eksploatacji w umowach wydawniczych"

Pole eksploatacji to nazwa sposobu, w jaki może być wykorzystywany utwór taki jak m.in. wiersz, utwór prozatorski, obraz, fotografia, film, czy kompozycja muzyczna. Ustawa o prawie autorskim nie definiuje tego pojęcia, a jedynie wymienia przykłady odrębnych pól eksploatacji np.: druk, zapis magnetyczny, dystrybucja techniką cyfrową, najem i użyczenie, publiczne wykonanie, reemisja w mediach. Pewne pola eksploatacji istniały historycznie, wiele z nich pojawiło się w ciągu ostatnich 200 lat wraz z wynalezieniem nowych technik zapisu oraz urządzeń i kanałów odtwarzania dzieł. Jeszcze inne tworzone są na naszych oczach lub powstaną w przyszłości. Żaden szanujący się wydawca nie może nie znać rodzajów pól eksploatacji lub ich ignorować. To jedna z podstaw funkcjonowania tej branży. O polach eksploatacji i ich znaczeniu mówił będzie Krzysztof Lewandowski - prawnik, specjalista prawa autorskiego, prawa kultury i własności intelektualnej, dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, organizator licznych konferencji naukowych poświęconych prawu autorskiemu i warsztatów dla twórców i użytkowników twórczości, autor ponad 200 artykułów poświęconych prawu autorskiemu i kulturze, doradca prawny, konsultant, trener i wykładowca w zakresie prawa autorskiego, mediów, kultury, autor materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Współczesna technologia i środki komunikacji publicznej rozszerzyły możliwości „dostarczania” utworów czytelnikowi. Prócz druku zapis audio i cyfrowy są od dłuższego czasu formami „produkcji” literatury. Prelegent omówi znaczenie zapisów umownych łączących autora publikacji z wydawcą wskazujących na sposób korzystania z utworu i jego publicznego udostępniania w różnych formach. Specyfikacja pól eksploatacji w umowach ma kapitalne znaczenie dla pewności obrotu i zabezpieczenia interesów autora.

Wykład odbędzie się 11 marca 2022 roku , o godzinie 15.30, w sali WTC