Organizator:

Zmarł Profesor dr hab. Tadeusz Zgółka

Podziel się

Uniwersytet im. A. Mickiewicza poinformował, że 26 kwietnia, zmarł Tadeusz Zgółka, profesor Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wieloletni członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, wybitny językoznawca.

Tadeusz Zgółka urodził się w 1945 roku w Rodatyczach na Kresach Wschodnich II RP. Po maturze w Rzepinie rozpoczął studia na filologii polskiej UAM. W 1979 roku stworzył w Instytucie Językoznawstwa UAM Zakład Metodologii Lingwistyki, którym kierował 25 lat. Od roku 1996 był profesorem zwyczajnym. Na UAM tworzył nowe kierunki studiów: językoznawstwo i informację naukową, hungarystykę, hispanistykę i etnolingwistykę.

Z jego inicjatywy na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej otwarto Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego. W czasie pracy na uczelni zajmował różne stanowiska, m.in. był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Filologicznego i Wydziału Neofilologicznego, który też współtworzył. Ponadto był współorganizatorem i rektorem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. W ramach WSJO współtworzył policealną Akademię Słowa

Profesor Zgółka był członkiem Rady Wydawniczej polskiej edycji Encyclopaedia Britannica, uczestniczył w tworzeniu podstaw programowych do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Pracował jako edytor różnych wydawnictw, w tym wraz z żoną wielotomowego Praktycznego Słownika współczesnej polszczyzny. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodami uczelnianymi.

Był niezwykle lubianym wykładowcą i cenionym promotorem.