Organizator:

Wielkopolski Oddział Polskiej Izby Książki

Podziel się

Polska Izba Książki (PIK) powstała w 1990 roku jako samorząd gospodarczy wydawców i księgarzy, reprezentujący ich interesy w czasie transformacji ustrojowej. Dzięki ustawie o Izbach Gospodarczych, PIK ma szerokie uprawnienia do obrony interesów branży w kontaktach z organami państwowymi i zagranicznymi organizacjami.

 

Członkowie PIK są podzieleni na cztery sekcje tematyczne: Wydawców Akademickich i Naukowych, Beletrystycznych, Edukacyjnych oraz Dystrybucji Treści.

Izba angażuje się w rozwój dobrych praktyk biznesowych oraz promocję czytelnictwa, reagując na wyzwania technologiczne i zmieniające się otoczenie prawne. Współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami, takimi jak Federation of European Publishers, uczestnicząc w pracach nad dostosowaniem prawa autorskiego do cyfrowego rynku książki oraz walcząc z piractwem.

PIK inicjuje liczne działania kulturalne, takie jak konkurs dziennikarski „PIK-owy Laur” i obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, zwiększając obecność książki w mediach i społecznym dyskursie. Stały dialog z ministerstwami kultury i edukacji oraz współpraca z bibliotekarzami, księgarzami i drukarzami stanowią fundamenty ich misji.

Na początku bieżącego roku został zainicjowany regionalny oddział Polskiej Izby Książki w Poznaniu. Jest to pierwsze regionalne przedstawicielstwo Izby w Polsce, mające na celu zaangażowanie członków działających w Wielkopolsce. W prezydium znajdują się:

  • Izabela Sadowska, LubimyCzytać.pl
  • Mikołaj Małaczyński, Legimi
  • Marcin Gorynia, Międzynarodowe Targi Poznańskie
  • Sławomir Ekiert, Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Gerard Kościelski, Wydawnictwo Miejskie Posnania

W środę, 10 lipca br. na przewodniczącego oddziału został wybrany Mikołaj Małaczyński. 

 

Więcej informacji o PIK: pik.org.pl