Organizator:

Rejestracja darmowych biletów na Poznańskie Targi Książki 2022 ruszyła!

Podziel się

Poznańskie Targi Książki 2022 są wydarzeniem bezpłatnym dla zwiedzających, jednakże każdy kto w wydarzeniu chce wziąć udział zobowiązany jest do zarejestrowania swojego biletu.

Dysponujemy 2 rodzajami biletów: 

  • Bilet dla osoby posiadającej certyfikat COVID, do jednorazowego wykorzystania 11,12 lub13 marca 2022
  • Bilet dla osoby bez certyfikatu COVID, rejestracja bezpośrednio na wybrany dzień wydarzenia

BILET DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UNIJNY CERTYFIKAT COVID przysługuje:

  1. Osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, tj. osobom którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia (dalej jako: Osoby zaszczepione),
  2. Osobom posiadającym Unijny Certyfikat COVID w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19,
  3. Ozdrowieńcom, tj. osobom które przechorowały COVID-19,  przez okres od 11 do 180 dnia po pozytywnym teście PCR, legitymującym się odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub Unijnym Certyfikatem COVID (dalej jako: Ozdrowieńcy)
  4. Osobom posiadającym negatywny wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR – nie starszych niż 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych.
  5. Osobom poniżej 5 roku życia legitymującym się dowodem osobistym, paszportem, legitymacją lub kartą rowerową.

BILET DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH UNIJNEGO CERTYFIKATU COVID:

  1. Pula jest ograniczona, jej liczba uzależniona jest od wytycznych administracji publicznej i służby sanitarnej. 
  2. Wstęp na Poznańskie Targi Książki jest bezpłatny, natomiast każdy zobowiązany jest do rejestracji swojej wejściówki. 
  3. Rejestracja dla osób bez certyfikatu COVID odbywa się bezpośrednio na wybrany dzień wydarzenia. 

 

Rejestracja biletów odbywa się na platformie ToBilet, klikając w poniższy baner przejdziesz do rejestracji: