Organizator:

Pegazik 2022 - nagroda

Podziel się

Mamy zaszczyt przedstawić laureatów nagrody Pegazik 2022 w kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Twórca Książki dla Dzieci i Młodzieży.

Kapituły Nagrody PEGAZIKA, która obradowała w dniu 7 lutego 2022 roku w składzie:

  • Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska
  • Dyrektor Projektu MTP Marcin Gorynia
  • Dyrektor CK Zamek Anna Hryniewiecka
  • Kierownik w CK Zamek Joanna Przygońska
  • Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania Katarzyna Kamińska (przewodnicząca)
  • Redaktor Grażyna Wrońska
  • Dyrektor Centrum Sztuki Dziecka Jerzy Moszkowicz
  • Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka.

przyznała nagrody:

  1. Nagroda w kategorii Twórca Książki dla Dzieci i Młodzieży została przyznana

Annie Onichimowskiej – pisarce i poetce

Uzasadnienie:

Nagroda za całokształt dorobku i stałą aktywność twórczą, prowadzoną w znakomity sposób od ponad 40 lat, a w szczególności za odwagę podejmowania trudnych problemów i liryczny humor pojawiający się w opowieściach Autorki o kwestiach nieoczywistych i skłaniających do refleksji, a także za pamięć o dziecięcych czytelnikach w różnym wieku.

Informacja o Twórczyni:

Anna Onichimowska - polska poetka, prozaiczka, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Za pracę magisterską pt. Świat dzieci a świat dorosłych w powieściach Janusza Korczaka otrzymała nagrodę w konkursie na prace naukowe o twórczości dla dzieci na III Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu w 1977. W 1976 debiutowała wierszami dla dorosłych, zamieszczonymi na łamach „Sztandaru Młodych” oraz „Kultury”. Współpracowała z Polskim Radiem i jest autorką słuchowisk dla Teatru Radiowego. Jej debiutem książkowym był zbiór wierszy Gdybym miał konia wydany w 1980. Jest autorką ponad czterdziestu książek – głównie dla dzieci i młodzieży, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych, laureatka licznych prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Jej Dobry potwór nie jest zły otrzymał Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, Najwyższa góra świata została wpisana na Listę Honorową IBBY. Książki, opowiadania i dramaty Anny Onichimowskiej tłumaczone są m.in. na język włoski, francuski, angielski, słoweński, niemiecki, koreański, chiński. W latach 1995–2003 była przewodniczącą polskiej sekcji IBBY (International Board on Books for Young People), była również członkiem zarządu tej organizacji.

 

  1. Nagroda w kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży została przyznana:

Redakcji Kwartalnika „Guliwer”

Uzasadnienie:

Nagroda za ponad 30-letnie wnikliwe przyglądanie się wszelkim zjawiskom związanym z książkami dla dzieci i rynkiem tych książek. Za pracę badawczą, recenzencką, analityczną i informacyjną. Za konsekwentne tworzenie i wydawanie – wbrew trudnościom i kryzysom – periodyku, który jest nieocenionym źródłem wiedzy dla naukowców, nauczycieli, bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz rodziców młodych czytelników.

Informacja o Laureacie:

Czasopismo w całości poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży "Guliwer" powstało w 1991 roku. Pierwszym jego wydawcą była Fundacja "Książka dla Dziecka", a w latach 2000-2002 pismo przejął Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana: redakcję włączono do struktury Biblioteki Śląskiej w Katowicach, a obowiązki wydawnicze podjęło Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". Czasopismo (do 1999 roku miesięcznik, potem kwartalnik) adresowane jest do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka: nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), pracowników bibliotek, wydawców, księgarzy, twórców (pisarzy, ilustratorów), krytyków literackich i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę. W każdym numerze można znaleźć: recenzje nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz wydawcami; teksty historycznoliterackie, eseje i rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci; artykuły opisujące doświadczenia bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych, związanych z książką i czytelnictwem w kraju i poza jego granicami. Redaktorzy naczelni: Joanna Papuzińska1991-2002,     Jan Malicki 2003-2019, Edyta Antoniak-Kiedos od 2020.