Organizator:

Ogłaszamy nabór prac do Salonu Ilustratorów

Podziel się

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania ogłasza nabór do Salonu Ilustratorów 2023, który od dziesięciu lat towarzyszy Poznańskim Targom Książki.

Wystawa towarzyszyć będzie Poznańskim Targom Książki, odbywającym się w dniach 10-12 marca 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja oraz promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także ułatwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców.

Prace prosimy nadsyłać do 20 stycznia 2023 roku, bezpośrednio na adres: edukacja@wm.poznan.pl

UWAGA:

  • Przewidujemy prezentację do 6 prac jednego Twórcy.
  • Prosimy o nadsyłanie 4-6 ilustracji w formacie tiff lub jpg w rozdzielczości 300 DPI, w formacie zbliżonym do A3.
  • Prosimy o równoczesne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (plik w załączniku).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac przeznaczonych do prezentowania na wystawie.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania

Partnerzy: CK Zamek, Poznańskie Targi Książki