Organizator:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Podziel się

Czy czytasz? Czytam! A Ty? Tak brzmi hasło Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Projekt nakierowany jest na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. To jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji to między innymi:

  • zakup nowości książkowych,
  • poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • rozwijanie funkcjonalności bibliotek jako instytucji działających na rzecz integracji społecznej,
  • poprawa infrastruktury bibliotecznej.

Program stanowi odpowiedź na dające się zauważyć współcześnie przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze. Głównym celem projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Wszystkie działania programu nakierowane są na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

 

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%).